• info@promogold.nl
  • +31-(0)235551833

YouTaal streeft tijdens de inburgering naar activering van haar deelnemers. Wij zijn ervan overtuigd dat alle (ex)inburgeraars dromen en talenten hebben. Dit zijn toekomstige arbeidskrachten die graag in Nederland een bestaan willen opbouwen met perspectief op een beter leven.

Wij zijn ervan overtuigd dat de combinatie van  het leren van de Nederlandse taal en de Nederlandse gebruiken in de klas met participatie in de Nederlandse maatschappij een beter perspectief oplevert. Een perspectief op:

  • Het verhogen van het taalniveau (bij voorkeur naar B1)
  • Het verkrijgen van een baan
  • Mee doen in de maatschappij

In de duale trajecten van YouTaal ligt de nadruk op het verhogen van het taalniveau gericht op activering en werk. De taallessen worden gecombineerd met intensieve begeleiding en, zodra dat mogelijk is, bemiddelen van haar kandidaten naar een stage, werkervaringsplaats of  werk. De individuele trajectbegeleider richt zich op activering, begeleiding en ondersteuning.

Gedurende het traject zal de individuele trajectbegeleider de bevindingen van de kandidaat op het gebied van motivatie, verrichte sollicitatieactiviteiten en medewerking monitoren, evalueren en vastleggen. Voor het plaatsen van de kandidaten werkt YouTaal samen met Matchez. De kandidaat heeft door het grote netwerk aan werkgevers van Matchez een grote kans op uitstroom uit de uitkering.

Door het opstellen van een begeleidingsplan krijgt iedere deelnemer een uniek traject conform eigen vaardigheden en kwaliteiten. De taalklassen zijn niet groter dan 12 deelnemers, waardoor er meer tijd en aandacht is voor persoonlijke begeleiding en ondersteuning van de deelnemers. Gedurende het traject zal er per kandidaat een portfolio (goed CV, linked-in profiel, sollicitatiebrieven, uitkomsten onderzoek naar passende wensberoepen, uitslagen competentietest etc). Dit portfolio wordt afgerond met een eindrapportage en een advies over de voortgang.

Naast het traject “Taal en Werk” is er ook de mogelijkheid om het traject “Digitale Vaardigheden” te volgen. Dit traject richt zich op het aanleren van basisvaardigheden omtrent computergebruik, typevaardigheden en online solliciteren.

Jouw toekomst onze passie

Contact

Hoofdkantoor YouTaal
Laan Nieuwer Amstel 1
1182 JR Amstelveen
 
youtaal@outlook.com
020-3342282